Praca

Praca

Nawiążemy współpracę z osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych lub życiowych ( posiadające licencję PUNU lub KNUiFE), a także osobami, które były przedstawicielami Otwartych Funduszy Emerytalnych w 1999r.

Forma współpracy lub pracy uzależniona jest od posiadanego doświadczenia – umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa agencyjna.
Osoba współpracująca z nami wykonywałaby zadania agenta ubezpieczeniowego.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV e-mailem na adres:
biuro@ubezpieczenialukaszczyk.pl

osoba do kontaktu:
Józef Łukaszczyk
tel. 602 790 530

rzut