Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zarówno w życiu prywatnym, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku spowodowania szkody ponosimy odpowiedzialność cywilną, z której wynika obowiązek naprawienia szkody.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa lub kontraktowa mają swoje umocowanie prawne w przepisach kodeksu cywilnego tj. art. 415 kc , który stwierdza: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

i art. 471 , który stwierdza m. in.: dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania(…)

Sankcją odpowiedzialności cywilnej jest:

  • przywrócenia do stanu poprzedniego,
  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala na uniknięcie kosztów w/w sankcji.

Koszty takiego ubezpieczenia są stosunkowo niskie.

W przypadku ubezpieczenia OC w życiu prywatnym przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł składka roczna wynosi ok. 100 zł.

W przypadku OC działalności gospodarczej – składka uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności (wg PKD) oraz od sumy ubezpieczenia np. przy sumie ubezpieczenia 100 tyś. zł składka roczna wynosi od 200 złotych.

Przy czym w ramach umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeń pokrywa również koszty powołania biegłych rzeczoznawców, zastępstwa procesowego i inne koszty spowodowane szkodą.

Poznaj ubezpieczenie, którego potrzebujesz

Jeśli szukasz odpowiedniego ubezpieczenia, chcesz poznać jego cenę, dostępność oraz czas realizacji – wypełnij prosimy poniższy formularz lub zadzwoń teraz.

Zadzwoń! tel. 61 824 11 62

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

[mailpoetsignup mailpoetsignup-589 mailpoet_list_1 default:on "Proszę o przesyłanie optymalnych rozwiązań w ubezpieczeniach"]

, ,

Komentarze są zamknięte.