PZU

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest polską firmą działającą w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest w Polsce najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

 

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń – zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

 

Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

 

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)

Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa,

NIP: 526-025-10-49

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

 

– rok założenia: 1803

– kraj pochodzenia: Polska

 

– zakres świadczonych usług: ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, życiowe

Komentarze są zamknięte.