Co zrobić w razie zalania mieszkania?

Co zrobić w razie zalania mieszkania?

Mieszkając w bloku musimy mieć na uwadze ryzyko zalania. Może się zdarzyć, że my zostaniemy zalani przez sąsiada lub kogoś zalejemy. Może dojść do tego również w sposób naturalny poprzez duże opady deszczu lub awarię.

Co zrobić jeśli dojdzie do zalania?

Widząc wyciekającą wodę należy tak szybko jak to możliwe zlokalizować źródło awarii i ograniczyć straty. Wizyta u sąsiada lub zakręcenie zaworów pozwoli powstrzymać dalsze szkody. Jeśli nie znamy sprawcy zalania, wtedy należy zgłosić sprawę do administracji. Następnie należy udokumentować zdarzenie poprzez zrobienie zdjęć lub filmu, które będą ważnym dowodem dla ubezpieczyciela lub sądu.

Jednocześnie należy sporządzić protokół zalania, na którym powinny znaleźć się następujące informacje (jeśli są znane):

  • dokładna data i godzina zalania,
  • adres zalanego mieszkania,
  • nazwisko właściciela mieszkania,
  • opis szkód z dokładnym uwzględnieniem wszystkich strat,
  • przyczyna zalania,
  • dane osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zalanie,
  • dane osobowe świadków zdarzenia,
  • podpis administratora budynku i właściciela lokalu.

Zgłaszanie zalania mieszkania do ubezpieczyciela.

Po zminimalizowaniu strat i zebraniu dowodów i dokumentów należy skontaktować się z ubezpieczycielem. W zależności od towarzystwa w którym została wystawiona polisa mamy na do średnio od 3 do 7 dni. Jeśli winnym zalania jest sąsiad lub wspólnota mieszkaniowa, zgłaszając szkodę należy powołać się na polisę osoby lub podmiotu ubezpieczonego. Jeśli jesteśmy winowajcami lub do zalania doszło w skutek opadów deszczu zdarzenie należy zgłosić swojemu ubezpieczycielowi.

Warto przypomnieć, że szkodę można zgłosić do jednego ubezpieczyciela. Uzyskanie odszkodowania z własnej polisy oraz polisy sąsiada jest niemożliwe.

Procedura ubezpieczeniowa po zgłoszeniu zalania.

Po zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczyciel wyznacza rzeczoznawcę. Jego zadaniem jest sporządzenie protokołu szkód, ustalenie przyczyny zalania i winowajcy. Rzeczoznawca może poprosić o wskazanie wartości zniszczonych dóbr. Posiadanie ich zdjęć lub rachunków ułatwi oszacowanie wielkości odszkodowania. Po oględzinach i sporządzeniu protokołu ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj po upływie tygodnia poszkodowany jest informowany w wysokości odszkodowania i ewentualnie o konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji.

W obecnych czasach pandemii częstym rozwiązaniem jest zdalne oszacowanie wartości szkody poprzez dokumentacje zdjęciową przesyłaną mailowo lub poprzez aplikacje mobilną.