Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia NNW.

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest najczęściej dodawanym ryzykiem do obowiązkowego ryzyka OC komunikacyjnego. Można je również wykupić na osobnej polisie na okres 1 roku. NNW obejmuje ochroną zdrowie i życie kierowcy i pasażerów.

Jest ono wypłacane w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu związanego z ruchem pojazdu oraz:

  • przy wysiadaniu lub wsiadaniu do samochodu;
  • podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju;
  • podczas naprawy pojazdu na trasie.

Ubezpieczenie NNW obejmuje nieszczęśliwe wypadki, w następstwie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Trwałego, czyli takiego, który na zawsze ograniczy sprawność poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania NNW.

Warto dodać, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków m.in., jeśli:

  • Ubezpieczony nie miał zapiętych pasów podczas jazdy, o ile miało to wpływ na powstanie NNW.
  • W pojeździe w momencie wypadku znajdowało się więcej osób niż wynosi liczba miejsc siedzących wskazana w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to wpływ na powstanie NNW.
  • Pasażer jechał z kierowcą, który był nietrzeźwy lub znajdował się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i innych, o ile miało to wpływ na powstanie NNW.