Jak zmiana nazwiska wpływa na ubezpieczenie samochodu?

Jak zmiana nazwiska wpływa na ubezpieczenie samochodu?

Na składkę ubezpieczenia komunikacyjnego wpływa wiele czynników takich jak wiek, historia ubezpieczenia (szkodowość), data wydania prawa jazdy. Zmiana nazwiska, która najczęściej związana jest ze zmianą stanu cywilnego również może spowodować zmianę składki.

W celu zaczytania prawidłowej historii ubezpieczenia wymagane są: imię, nazwisko oraz pesel. W momencie zmiany nazwiska program kalkulujący składkę nie zaczyta historii zniżek wypracowanych dotychczas przez klienta, dlatego ważne jest aby powiedzieć agentowi o zmianie stanu cywilnego i podanie poprzedniego nazwiska.

Stan cywilny również niekiedy wpływa na wysokość składki. Wielu ubezpieczycieli uwzględnia go jako element ryzyka ubezpieczeniowego. Badania pokazały, że kierowcy pozostający w związkach małżeńskich płacą niższe składki niż na przykład single.