O czym warto pamiętać w razie szkody? Ubezpieczenie turystyczne

O czym warto pamiętać w razie szkody? Ubezpieczenie turystyczne

Kupując ubezpieczenie podróżne warto wiedzieć jak zgłaszać szkodę oraz co nam przysługuje. Główną rolą takiej polisy jest zabezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania lub śmierci. Transport zwłok zza granicy może być dużym wydatkiem, przed którym nie uchroni nas karta EKUZ lecz zakup polisy. Ryzyka te obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, lecz nie jest to jedyne zabezpieczenie siebie i rodziny oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe ryzyka, które wchodzą w pakiet ubezpieczenia podróżnego.

Koszty leczenia
Gdy dojdzie do nagłego pogorszenia zdrowia ubezpieczonego w pierwszej kolejności, o ile stan na to pozwala, należy skontaktować się z towarzystwem, które wskaże miejsce leczenia. W szpitalu zazwyczaj należy pokazać, że poszkodowany posiada ubezpieczenie. Dokumentem potwierdzającym posiadanie ważnego ubezpieczenia jest odcinek z polisy, który należy mieć przy sobie.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Wypłata świadczenia z ryzyka NNW następuje dopiero po zakończeniu leczenia. Szczegóły dotyczące wysokości świadczeń znajdują się w tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działa w momencie uszkodzenia osoby trzeciej lub jej rzeczy przez ubezpieczonego. Należy podać poszkodowanemu kontakt do towarzystwa oraz nr polisy, z którego może domagać się odszkodowania.

Bagaż
Dodatkowe ubezpieczenie, które ma zastosowanie w przypadku kradzieży bagażu (z zamkniętego pomieszczenia np. przechowywania bagażu w skrytce) lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu. Ubezpieczenie to pozwala na zakup artykułów pierwszej potrzeby, aby móc kontynuować podróż w takich sytuacjach.