O czym warto pamiętać w razie szkody? Ubezpieczenia komunikacyjne

O czym warto pamiętać w razie szkody? Ubezpieczenia komunikacyjne

W czasie roku dochodzi do niemalże do pół mln kolizji na drodze z czego 10% stanowią wypadki samochodowe, dlatego warto wiedzieć co zrobić gdy przydarzy się nam wypadek drogowy.

Co gdy spowodujemy stłuczkę na drodze? Poniżej przedstawiamy o czym warto pamiętać w razie szkody komunikacyjnej w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych ochrania zarówno interes poszkodowanego, jak i sprawcy wypadku. W ramach tego ryzyka towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa poniesione, z tytułu wypadku, koszty. Korzystając z tego ubezpieczenia warto posiadać dokument “Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”. Po wspólnym spisaniu oświadczenia poszkodowany zgłasza szkodę z polisy sprawcy. Jeśli poszkodowany i sprawca nie mogą dojść do porozumienia lub osoba ucierpiała w wypadku należy wezwać policję.
Warto również dodać, że OC nie działa jedynie w przypadku kolizji samochodowej lecz chroni nas w sytuacjach gdy wyrządzimy szkodę na mieniu np. płot lub brama lub na osobie np. potrącenie pieszego na pasach.

Ubezpieczenie NNW
To dodatkowe ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenie za uszczerbek na zdrowiu w razie nieszczęśliwego wypadku związanego z pojazdu np. przytrzaśnięcie ręki przy wysiadaniu. Aby skorzystać z tego ryzyka należy skontaktować się z ubezpieczycielem przez infolinię. Wypłata świadczenia następuje po zakończeniu leczenia i przedstawieniu wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentów.

Ubezpieczenie Assistance
Assistance w zależności od zakupionego wariantu umożliwia holowanie pojazdu w razie kolizji lub awarii oraz pojazd zastępczy w przypadku kradzieży auta lub jego naprawy. Korzystając z tego ryzyka należy skontaktować się z infolinią towarzystwa w którym posiadamy polisę. Konsultant wskaże jakie kroki należy podjąć w zależności od sytuacji. Przestrzegamy by nie działać na własną rękę w takich sytuacjach np. zamawiając holującego bez konsultowania się z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie Autocasco
W przypadku uszkodzenia własnego pojazdu można skorzystać z ryzyka AC. Po skontaktowaniu się z firmą ubezpieczeniową poprzez infolinię lub wypełnienie formularza na stronie towarzystwa, w zależności od wielkości uszkodzeń, robione są zdjęcia pojazdu przez ubezpieczającego lub wysyłany jest likwidator szkód, który ocenia ile wyniosłaby naprawa. W zależności od posiadanego wariantu AC wypłacana jest gotówka lub pojazd jest naprawiany w warsztacie.